کک

پیدا و پنهان روش مزوفاز در فرایند کک سازی

درک مکانیسم دخیل در فرآیند کک سازی تاخیری بسیار مهم است که شامل شکل گیری مزوفاز و تنظیم مجدد در یک راستا می‌شود. در هرخوراک دهی برای مواد مختلف، درجه حرارت و فشار خاص و بهینه‌ای لازم است .

خوراک در مرحله کربونیزاسیون به حالت سیال در می‌آید و با افزایش دما میزان لزجت فاز همسانگرد کاهش می­‌یابد. در مراحل ابتدایی کربونیزاسیون، پیوندهای C-C و C-H دچار شکست حرارتی می‌­شوند و در ترکیب­‌های واکنش‌­پذیر باعث ایجاد رادیکال آزاد می­‌گردند. به علاوه شکست پیوندهای C-C در ترکیبات آلیفاتیک واکنش‌­پذیر منجر به ایجاد گاز می‌­شود.

با افزایش دما در نتیجه عملیات حرارتی مولکول­‌های کوچکتر پایدار در برابر گرما تبخیر می­‌شوند. پلیمریزاسیون مبتنی بر حذف هیدروژن نیز از طریق مکانیسم رادیکال آزاد منجر به افزایش اندازه مولکولی (رشد آروماتیک) و تشکیل سیستم‌­های الیگومریک می‌­شود. مولکول­‌های صفحه‌­ای آروماتیک بزرگتر که به نام مزوژن شناخته می‌­شود، تغییر وضعیت می­‌دهند تا فاز ناهسمانگرد کریستال مایع که به نام مزوفاز شناخته می­‌شود، در زمینه‌­ی سیال همسانگرد در محدوده دمایی 350- 520 درجه سانتیگراد تشکیل شود. با افزایش میزان لزجت، زمینه رشد مزوفاز و پیوندهای عرضی فراهم و در نهایت کک سبز به صورت غیر قابل برگشت تشکیل می‌­شود.

مکانیسم رشد مزوفاز

خوراک واکنش‌گر در معرض گرما، ترکیبی بسیار پیچیده از مواد متفاوت است. برای بررسی مکانیسم‌های اصلی در حین کربونیزاسیون باید پیش ماده‌­های خالص از آروماتیک را مورد بررسی قرار داد. در شکل زیر واکنش اصلی که در حین کربونیزاسیون نفتالین در دمای 400 – 500 درجه سانتیگراد رخ می­‌دهد، نشان داده شده است. در مرحله اول رشد آروماتیک­‌ها، ساختارهای چند آروماتیک تشکیل می‌­شوند. در مرحله بعد تعداد حلقه­‌های آروماتیک افزایش یافته و در نهایت پیوندهای عرضی میان این ساختارها ایجاد شده که باعث افزایش ناگهانی لزجت در زمینه و تشکیل کک سبز می‌شود. در مرحله اول، تشکیل آریل­‌های دوگانه سرعت پیشرفت را کنترل می­‌کنند.

علاوه بر پلیمریزاسیون مبتنی بر حذف هیدروژن، مکانیسم‌­های شیمیایی دیگری نیز در تبدیل خوراک به کک ایفای نقش می­‌کنند. مرحله مهم دیگر تغییر وضعیت حرارتی است که در مراحل ابتدایی کربونیزاسیون وجود دارد. به دلیل این واکنش‌­ها، اغلب به سختی می‌توان شرایط ماده اولیه را به مراحل بعدی کربونیزاسیون مرتبط کرد. برای مثال در مورد قیر نفتی، واکنش‌­های جدا شدن پیوندها و واکنش‌­های تشکیل آلکیل نیز نقش مهمی بازی می­‌کنند. تحقیقات آماری بر روی فرآیند شکست و تشکیل گاز از گروه‌های آلکیل بر روی مولکول‌های آروماتیک نشان داده است که این زنجیرها تمایل به شکست پوزیشن آلفا (واکنش پذیرترین پوزیشن حلقه آروماتیک) در حلقه آروماتیک داشته و باعث ایجاد پل­‌های آریل-آریل بین دیمرهای خوراک می­‌شوند.

رشد و توسعه مزوفاز

در سال 1968 بروکس و تیلور برای نخستین بار، مزوفاز را به عنوان ساختار واسطه ضروری برای تشکیل کک‌­های ناهمسانگرد از زمینه مایع در حین کربونیزاسیون معرفی کرده‌اند. آن‌ها دریافتند گوی­‌هایی که به صورت بصری ناهمسانگرد هستند (مزوفاز) در اثر عملیات حرارتی زمینه مایع تشکیل می‌شوند.

این کریستال­‌های مایع هیچگاه به نقطه تعادل نمی‌­رسند. بنابراین، آن‌ها نسبت به دیگر سیستم‌­های کریستال مایعی که به صورت حرارتی بازگشت­‌پذیر هستند، تفاوت دارند. در ابتدای عملیات حرارتی، ابتدا خوراک ذوب شده و سپس به عنوان مایع جریان می­‌یابد. در محدوده 200 درجه سانتی‌گراد انرژی انتقالی از انرژی انسجام بیشتر می‌­شود و خوراک همسانگرد ویژگی­‌های یک سیال نیوتنی را به خود می‌­گیرد. با رسیدن به دمای 400 درجه سانتی گراد جرم مولکولی اجزای خوراک به 600 – 900 واحد جرم اتمی می­‌رسد چرا که پلیمریزاسیون مبتنی بر حذف هیدروژن صورت می­‌گیرد و انرژی انسجام از انرژی انتقالی بیشتر می­‌شود.

در این مرحله، مزوژن­‌ها از طریق برخورد به یکدیگر متصل می‌شوند و در نهایت هسته­‌هایی ناهمسانگرد تشکیل می‌­دهند که با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده­‌اند. در مراحل اولیه رشد مزوفاز، مولکول‌های مزوژن بر روی یکدیگر به صورت موازی قرار می­‌گیرند و با تشکیل کره­‌های رشد یافته مزوفاز، انرژی سطحی را كمينه می­‌کنند. ­پس از اینکه مزوفازها رشد کردند، آن‌ها در نقطه اتصال به هم می‌رسند و تجمیع می‌شوند. اگر این مرحله بدون مانع انجام شود، کک نهایی به صورت ناهمسانگرد با حوزه­‌های بصری (قابل مشاهده زیر میکروسکوپ) بزرگ تشکیل می­‌شود. در غیر این صورت، اگر لزجت سیستم پیرولیز بالا باشد، رشد و تجمیع مزوفازها به خوبی پیش نمی­‌رود و ککی با حوزه‌­های بصری کوچک (موزاییک) تشکیل می­‌شود. در این بین ذرات با قطر کمتر از 1 میکرون مانند QIهای اولیه تمایل دارند تا بر روی سطح گوی‌­های مزوفاز بچسبند و مانع تجمیع مزوفازها و در نتیجه ایجاد کک‌­هایی با حوزه‌­های بصری کوچک شوند. تشکیل، رشد و تجمیع مزوفاز اندازه بافت بصری کک سبز را تعیین و ویژگی­‌های فیزیکی و شیمیایی محصول کربنی نهایی را مشخص می­‌كند.

پایداری رادیکال­‌های آزاد به وسیله اتم‌­های هیدروژن

تشکیل مزوفاز در میان یک زمینه گرم شده به طور مشخص به ویژگی­‌های شیمیایی خوراک اولیه وابسته است. اگر واکنش­‌پذیری بین مولکولی اجزا برای مثال بالا باشد، می­‌تواند با تشکیل پیوندهای عرضی در دمایی پایین‌­تر از تشکیل مزوفاز منجر به تشکیل یک کک همسانگرد شود. یکی از معیارهاي بررسی این مورد این است که جرم مولکولی رشد آروماتیک­‌ها در مرحله ابتدایی تشکیل مزوفاز بیشتر از 900 واحد جرم اتمی نباشد. به علاوه سیستم یا زمینه باید لزجت پایینی را فراهم کند تا مزوژن­‌ها شرایط مناسبی برای قرار گرفتن بر روی هم داشته باشند و بتوانند ساختار کریستالی مایع را تشکیل دهند.

فاکتورهای بسیار مهمی که برای شروع و ادامه تشکیل مزوفاز اهمیت دارند وابستگی زیادی به پایداری حرارتی خوراک ابتدایی دارند. به ویژه‌ وجود زنجیرهای آلکیل، گروه­‌های عاملی واکنش­پذیر مانند هیدروکسیل و کربوکسیل و اتم‌­های ساختاری درون مولکول­‌ها می­‌توانند منجر به افزایش واکنش‌پذیری ساختار خوراک اولیه شوند.برای اولین بار مارش و نیول مفهوم وابستگی انتقال هیدروژن را در خصوص کربونیزاسیون همزمان زغال و قیر مطرح کردند.

اگر رادیکال­‌های آزاد شده در اثر شکست حرارتی پیوندهای گونه‌­های واکنش‌­پذیر را بتوان با انتقال هیدروژن از زمینه پایدار کرد، می‌­توان از تشکیل پیوندهای عرضی در مراحل ابتدایی جلوگیری و شرایط را برای تشکیل، رشد و تجمیع مزوفازها و در نتیجه ساختاری ناهمسانگرد در کک نهایی مهیا کرد؛ بنابراین رشد مولکولی به تأخیر می‌افتد و گستره دمایی که بیشترین سیالیت را فراهم می­‌كند، افزایش می‌­یابد.

در تحقیقات گذشته مشخص شده است که اگر قیر بتواند ککی با حوزه‌­های بصری بزرگتر تولید کند و یا بتواند توانایی بالاتری در اصلاح کربونیزاسیون زغال از خود نشان دهد، می­‌تواند عامل انتقال دهنده هیدروژن قوی­‌تری باشد. برای مثال در پژوهشی کربونیزاسیون همزمان قیر و یک عامل پذیرنده هیدروژن مانند آنتراسن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که DHA (Docosahexaenoic acid) مهم‌ترین محصول تشکیل شده از آنتراسن است و قیرهایی با مقدار بیشتری از  DHA کک با حوزه‌­های بصری بزرگتر تولید کرده‌­اند. این قیرها توانایی ویژه­ای برای سهولت انتقال اتم هیدروژن از مولکول­‌های دهنده به رادیکال‌­های پذیرنده و در نتیجه پایداری سیستم کربونیزاسیون داشته‌­اند. به طور خلاصه، توانایی قیر برای اهدا هیدروژن یک فاکتور مهم برای کنترل رشد بافت بصری کک نهایی است.

تشکیل رادیکال­‌های آزاد در حین کربونیزاسیون خوراک را می‌توان با استفاده از آنالیز ESR (Electron spin resonance) مورد بررسی قرار داد. تحقیقات مبتنی بر استفاده از این روش نشان داده است که کربونیزاسیون خوراک‌هایی با توانایی نسبتا بالا برای اهدای هیدروژن منجر به تشکیل کک­‌هایی با بافت بصری گسترده می­‌گردند.

در پژوهش دیگری با بررسی سه نوع قیر قطران زغال سنگ، پس از جداسازی کسرهای مختلف آن‌ها شرایط پذیرندگی و یا اهداکنندگی کسرها بررسی شده است. کسرها به سه دسته­‌ی محلول در هگزان، محلول در هگزان بدون ترکیبات قطبی و نامحلول در پیریدین تقسیم شدند. توانایی پذیرندگی هیدروژن از طریق بررسی میزان آنتراسن تشکیل شده در کربونیزاسیون قیر، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیقات نشان می‌­دهد که کسر محلول در هگزان نسبت به قیر اولیه توانایی هیدروژن دهی بالاتر و دریافت هیدروژن پایین‌تر از خود نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان به میزان بالاتر ساختارهای نفتنیک در بررسی‌های طیف سنجی NMR (Nuclear magnetic resonance) آن‌ها نسبت داد. به طور کلی گروه‌­های اصلی اهداکننده هیدروژن، هیدروآروماتیک‌­ها و نفتنیک­‌ها هستند.

در این میان گروه­‌های عاملی اکسیژن­‌دار به عنوان گروه­‌های اصلی پذیرنده الکترون و به علاوه محلی برای تشکیل رادیکال­‌های آزاد به حساب می­‌آیند. گونه­‌های دارای گوگرد نیز به عنوان محلی برای پذیرندگی هیدروژن عمل می­‌کنند. مواد نامحلول در پیریدین اهداکنندگی بسیاری محدودی از خود نشان داده‌­اند که می‌توان آن را به ساختار بسیار متراکم همراه با محل‌های فعال اندک نسبت داد. توانایی پذیرندگی نیز نسبت به قیر اولیه پایین‌­تر است ولی در محدوده کسر محلول در هگزان بدون مواد قطبی قرار می‌­گیرد. این نشان دهنده آن است که کسرهای سنگین قیر نیز بر توانایی پذیرندگی هیدروژن خوراک تأثیرگذار هستند.

برگرفته از کتاب جامع از نفت تا گرفت؛ مسئله الکترود گرافیتی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *