خصوصیات کربن

  • کربنتصویر از اعجاب کربن

    اعجاب کربن

    بعضي عقيده دارند، كربن به تنهايي قابليت همه‌ی عناصر جدول تناوبي را دارد. امروزه با پيشرفت علم و كشف خواص انواع مختلف كربن، اين فرضيه به يقين تبديل شده است.…

    بیشتر بخوانید »