پسماند پالایشی

  • ککتصویر از کک‌ سازي به روش تأخیري

    کک‌ سازي به روش تأخیري

    در سال‌هاي اخیر با افزایش پالایش نفت خام، تولید پسماند پالایشی سنگین افزایش یافته‌است. پسماند پالایشی علاوه بر این که یک ماده مضر براي محیط زیست است، یک هزینه گزاف…

    بیشتر بخوانید »