کاربرد گرافیت

  • کربنتصویر از کربن و گرافیک در زندگی

    کربن و گرافیک در زندگی

    انرژی‌های نو کربن گرافیت به منظور افزایش استحکام پره‌های موتور توربین‌های بادی استفاده می‌شود. علاوه بر این کربن گرافیت به عنوان یک جزء اصلی در پیل‌های سوختی شناخته می‌شود. برای…

    بیشتر بخوانید »