کوره قوس

  • ککتصویر از کک نفتی و تولید فولاد

    کک نفتی و تولید فولاد

    کک نفتی و تولید فولادبا توجه به استراتژیک بودن تأمین الکترود کوره قوس در صنایع فولادسازی داخل کشور، بومی‌سازی ساخت الکترود به عنوان یکی از طرح‌های ویژه جهت توسعه تولید…

    بیشتر بخوانید »