کک خیس

  • ککتصویر از هندلینگ کک چگونه انجام می‌شود؟

    هندلینگ کک چگونه انجام می‌شود؟

    آرایش‌های گوناگونی برای سیستم‌­های هندلینگ کک بسته به عملکرد و نحوه انتقال کک وجود دارد (به عنوان مثال از کشتی،کامیون، قطار یا انتقال مستقیم به واحد کلسیناسیون استفاده می‌­شود). کونکوفیلیپس…

    بیشتر بخوانید »