اخبارمسئله الکترود گرافیتینفت

موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی اصلاح شد.

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی بررسی شود. قانون در چه وضعیتی است؟ چه شرایطی برای صنایع در آن دیده شده است؟

نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه (5 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی با ماده 1 طرح مذکور با 205 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 262 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

طرح اصلاح شده

بر اساس ماده 1 اصلاح شده این طرح، در بند «الف» ماده (1) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی – مصوب 1398/04/24 عبارت «تأسیسات پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان و همچنین» بعد از عبارت «طرح های ایجاد» اضافه می‌­شود.

براساس ماده 2، در بند «ت» ماده (1) قانون، عبارت «میزان» جایگزین عبارت «حجم» می‌شود.

در ماده 3 اصلاحی این طرح نیز آمده است؛ متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (1) قانون الحاق می‌شود:

ث- میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده: برآورد میزان سرمایه‌گذاری هر طرح است که در مجوز آن ذکر شده و شامل تمام هزینه‌های احداث پروژه و همچنین هزینه تأمین مالی به روش های مختلف تا سقف سی و پنج درصد (35%) هزینه‌های احداث پروژه است.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 4 این طرح با 204 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 261 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن متن های زیر به عنوان بند (ج) و (چ) به ماده (1) قانون الحاق می‌شود.

ج- طرح تکمیل زنجیره ارزش: طرح‌های ایجاد صنایع اولویت‌دار تکمیل زنجیره ارزش با تشخیص وزارت نفت که خوراک خود را با واسطه یا بی واسطه از طرح‌های موضوع بند الف همین ماده دریافت می‌­کنند.

چ- شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش: شخصیت حقوقی و دارای مجوز اجرای طرح تکمیل زنجیره ارزش است که ترکیب سهامداری آن می‌تواند با شرکت مجری طرح پالایشگاه یا پتروپالایشگاه یا پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان یکسان باشد یا نباشد.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 5 طرح مذکور با 199 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 258 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 5 اصلاحی؛ بند «ت» ماده (3) قانون به شکل زیر اصلاح می­‌شود:

ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون، از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی تا سقف سی و پنج درصد (35%) سهم ماهانه آن صندوق و مطالبات ارزی صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آن‌ها در طی سنوات آتی خواهد بود.

وجه معادل سهم دولت و شرکت ملی نفت ایران از هزینه خوراک طرح‌های موضوع این قانون در دوره تنفس خوراک، ابتدا در صورت تکافوی سی و پنج درصد (35%) از سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات مواد هیدروکربوری، توسط بانک مرکزی از حساب صندوق کسر و به حساب دولت و شرکت ملی نفت ایران (با اولویت پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران) واریز و در صورت عدم تکافو، بابت تسویه بدهی آن‌ها به صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود.

هیچ یک از نهادها یا شرکت‌های دولتی و حاکمیتی حق ندارد شرکت مالک طرح را به پرداخت بخشی از هزینه خوراک در دوره تنفس خوراک ملزم و در ازای آن، طول دوره تنفس خوراک را طولانی‌تر کند. مقررات مربوط به تسویه حساب خوراک نفت خام و میعانات گازی در سایر قوانین، در مورد طرح‌های موضوع این قانون از پایان دوره تنفس خوراک قابل اجرا خواهد بود.

ح- در صورتی که شرکت مجری طرح، طرح را در گام ‌(فاز)های مختلف ـ با رعایت شروط این قانون در مورد هر گام ـ طراحی کرده باشد، پس از تایید وزارت نفت، در مورد بهره برداری از هر گام می‌تواند تنفس خوراک متناسب با همان گام را دریافت کند. در صورتی که گام اول طی 60 ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی 12 ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر به میزان یک درصد (1%) از مبلغ تنفس خوراک همان گام کسر می‌شود.

بر اساس ماده 8 این طرح؛ متن زیر به عنوان بند «ت» به ماده (4) قانون الحاق می‌شود:

ت- قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به طرح های موضوع این قانون، طبق قیمت‌گذاری مذکور برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی داخلی (مندرج در جزء (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 تعیین می شود.

بر اساس ماده 9 این طرح؛ متن زیر به عنوان بند «ث» به ماده (4) قانون الحاق می‌شود:

ث- وزارت نفت موظف است قیمت نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های مورد اشاره در جزء (2) تبصره (2) ماده (13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 را صرفاً برای طرح‌هایی که تمام شرایط ذیل را رعایت کنند، پس از بهره‌برداری به اندازه نود درصد (%90) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در سواحل خلیج فارس تعیین کند؛

  1. حجم تولید نفت کوره با درصد گوگرد بالای نیم درصد (0.5%)، کمتر از هفت درصد (7%) حجم کل فرآورده‌ها باشد.
  2. حداقل 20 هزار تن در سال کک سوزنی قابل استفاده در تولید الکترود گرافیتیِ مصرفی در صنعت فولاد یا حداقل 40 هزار تن در سال کک اسفنجی قابل استفاده در تولید آندِ مصرفی در صنعت آلومینیوم یا حداقل 50 هزار تن در سال پروپیلن با درجه خلوص بالای نود و نه و نیم درصد (99.5%) قابل استفاده در پلیمرسازی را تولید کند.
    3. در صورتیکه گام (فاز) اول طرح، طی 60 ماه از زمان صدور مجوز تنفس خوراک و هر گام بعدی طی 12 ماه پس از آن به بهره‌برداری نرسد، به ازای هر ماه تأخیر، یک (1) ماه از دوره تخفیف ده (10) ساله مذکور کسر می‌شود.

بر اساس ماده 10؛ متن زیر به عنوان بند «پ» به ماده (5) قانون الحاق می­‌شود:

پ- مجوز پیش فروش تا سقف پنجاه درصد (50%) فرآورده‌ها به اندازه حداکثر پنجاه درصد (50%) میزان سرمایه گذاری ارزش گذاری شده به شرکت‌های خارجی در قبال دریافت تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تأمین تجهیزات با فناوری پیچیده به تشخیص وزارت نفت

بر اساس ماده 11 اصلاحی این طرح؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (5) مکرر به قانون اضافه می‌شود.

ماده 5 مکرر- طرح های تکمیل زنجیره ارزش با رعایت مقررات مندرج در این قانون و پس از تأیید وزارت نفت در مورد میزان سرمایه گذاری انجام شده در آن‌ها مشمول دریافت تنفس خوراک می‌شوند؛ شرکت مجری طرح تکمیل زنجیره ارزش، از زمان شروع بهره‌برداری از این طرح می تواند مطابق قرارداد تأمین خوراک با شرکت تأمین کننده آن، از تنفس در پرداخت هزینه خوراک برخوردار شود و پس از اتمام دوره تنفس خوراک نسبت به پرداخت اقساط مربوط به حساب صندوق توسعه ملی مطابق شرایط این قانون اقدام کند؛ در این صورت شرکت مجری طرح نیز معادل همان مبلغ را از پرداخت هزینه خوراک خود مطابق بند «ت» ماده (3 ) این قانون کسر می‌کند. قرارداد خوراک منعقده فی مابین دو شرکت تا پایان دوره تنفس خوراک باید با تأیید وزارت نفت باشد.

در ماده 12 این طرح نیز آمده است؛ ماده 6 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 6- دولت موظف است آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با پیشنهاد وزارت نفت را ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، اصلاح کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

منابع:

  • https://dotic.ir/news/9625
  • https://rc.majlis.ir/fa/news/show/1661016
  • https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1667019

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *