گرافیت

معرفی انواع گرافيت – بخش اول

  1. گرافيت طبيعي

گرافيت طبيعي عمدتاً به صورت فراوان و جدا از سایر عناصر یافت مي‌شود؛ ولي گاهي ممکن است سرب یا سولفيد موليبدن داشته باشد. در سال 1885 بورید(Boride) گرافيت خالص را به دست آورد و به این نتيجه رسيد که گرافيت، آلوتروپي از کربن است. اگرچه امروزه بيشتر محصولات از گرافيت مصنوعي توليد مي‌شوند، همچنان گرافيت طبيعي برای بيش تر کاربردها ترجيح داده مي‌شود.

خصوصيات

پيوند بين لایه‌های ضعيف در گرافيت باعث مي‌شود تا صفحات کریستالي به آساني روی هم بلغزند، به همين دليل گرافيت ماده‌ای نسبتاً نرم است. عمده خواص گرافيت به صورت زیر است:

1 .دانسيته‌ی پایين

.2 داشتن سطح کدر

.3 پایداری شيميایي در دمای محيط

.9 تأثيرناپذیری در مقابل فرسایش محيط

.5 رسانای الکتریکي و حرارتي بالا

.6 ضریب انبساط حرارتي پایين

.7 ضریب اصطکاک پایين

.8 داشتن حالت روغني

انواع گرافيت طبيعي

گرافيت طبيعي به سه گروه طبقه بندی مي‌شود:

1. گرافيت پوسته‌ای یا فلس مانند (تحت عنوان مغز مداد یا سرب سياه شناخته مي‌شود).

2. کریستالي یا بلورین

3. آمورف.

این سه نوع گرافيت طبيعي از نظر خواص فيزیکي، ترکيب شيميایي و ميزان خلوص با هم تفاوت دارند. جدول زیر خلاصه‌ای از خواص این گرافيت‌های طبيعي را نشان مي‌دهد.

نوع خواصآمورف  کریستالي  پوسته‌ای
کربن، %819690
سولفور، %10/00/7010/0
دانسيته،  g/c31/226/229/2
درجه‌ی گرافيتاسيون، %281009/99
فاصله‌ی صفحات، (002) nm3361/03354/03355/0
مقاومت، W.cm091/0029/031/0
مورفولوژیدانه‌ایصفحه‌ی سوزنيصفحه‌ای

فرایند و کاربردها

بعد از استخراج از معدن، گرافيت کریستالي و پوسته‌ای از طریق آسياب گلوله‌ای نورد مي‌شوند. در بعضي مواقع نيز جهت نورد از جت ميل یا حلقه‌های غلطک استفاده مي‌کنند. از گرافيت پوسته‌ای بيش تر در جهت توليد بوته‌های نسوز آهنگری برای صنایع فلزی استفاده مي‌شود. برای این کار به گرافيت با درصد کربن بيشتر از 90 درصد و مش 90-20 نیاز داریم. دیگر کاربردهای اصلي آن در محصولات اصطکاکي، روغن کاری، لایه‌های خنثي، باتری‌ها، پوشش‌های رسانا، کارخانه‌های مواد و… است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *